fbpx

 ES fondu logotipu ansamblis ESF krasains

 

 

VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA ESF PROJEKTS “NODROŠINĀT PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATBILSTĪBU EIROPAS KVALIFIKĀCIJAS IETVARSTRUKTŪRAI” 

(VIENOŠANĀS NR. 8.5.2.0/16/I/001) 


Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2022.gada 30.jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 112 572 584 EUR

Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 686 696 EUR

Nacionālais publiskais finansējums: 1 885 888 EUR

Projekta īstenošanas progress par periodu no 01.09.2018. līdz 30.08.2019.

  • Informācija par projektu:

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_852.shtml 

  •  Projekta aktualitātes:

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_852/20190702.pdf

  • Valsts izglītības satura centra publiskie iepirkumi:

https://visc.gov.lv/aktualitates/iepirkumi.shtml

 

Projekta īstenošanas progress par periodu no 01.09.2017. līdz 31.08.2018.

  • Informācija par projektu:

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_852.shtml 

  •  Projekta aktualitātes:

https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_852/20180628.pdf

  • Projekta preses relīze:

https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/relizes/20180329_sam_852.pdf

  • Valsts izglītības satura centra publiskie iepirkumi:

https://visc.gov.lv/aktualitates/iepirkumi.shtml