fbpx

 Projekta īstenošanas progress par periodu no 01.09.2017. līdz 31.08.2018.

  • Informācija par projektu:

http://www.lddk.lv/projekts/sam-8-5-1-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzeknu-skaitu-pec-to-dalibas-darba-vide-balstitas-macibas-vai-macibu-prakse-uznemuma-istenosanas-noteikumi/

  • Projekta sadarbības partneri:

Uzņēmumi: http://www.lddk.lv/uznemumi/