fbpx

ESF IKVD logo ansamblisValmieras tehnikums 2017.gada 02.oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

 

Projekta finansējuma saņēmējs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

PIKC Valmieras tehnikums

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās un  profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības

Tiks sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei un

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta īstenošanas termiņš izglītības iestādē

2017.gada 2.oktobris – 2022.gada 31.decembris

Finansējums

Valmieras tehnikuma projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gada semestri projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Kontaktinformācija

Amats: Pedagogs karjeras konsultante Liene Saktiņa

Tālrunis: 26273598

 E-pasts:  liene.saktina@valmierastehnikums.lv

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmark RGB tumss3

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*