fbpx

valmieras tehnikums socialaisJau otro mācību gadu Valmieras tehnikums ir iesaistījies ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, dodot iespēju izglītojamajiem saņemt sociālpedagoģisko, psiholoģisko un finansiālo atbalstu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

Projekta ietvaros arī šajā mācību gadā konsultācijas sniedz sociālais pedagogs Zane Skuja un psihologs Kaiva Pēča. Speciālistes audzēkņiem palīdz atrisināt dažādas konfliktsituācijas, pārvarēt grūtības mācību darbā, kā arī atbalsta jebkuras sarežģītas situācijas izprašanā. Gan Zane, gan Kaiva ir iemantojušas audzēkņu uzticību un viņi labprāt griežas pie abām speciālistēm, lai saņemtu atbalstu sarežģītos dzīves brīžos.

2018,/2019. mācību gada 1. semestrī  kopumā projektā ir iesaistīti 102 izglītojamie, bet uz 07.12.2018. atbalstu saņem 94 izglītojamie. No tiem atbalsta personāla konsultācijas tiek sniegtas 75 izglītojamajiem, sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija - 13 izglītojamajiem, ēdināšanas izmaksu segšana tiek nodrošināta 50 izglītojamajiem, bet naktsmītņu izdevumi segti 14 izglītojamajiem.

Kā norāda projekta koordinēšanā iesaistītais pedagogs karjeras konsultants Kristīne Pētersone, projektā iesaistīto izglītojamo skaits ir mainīgs, bet skolā, sadarbībā ar sociālo pedagogu, psihologu un grupu pedagogiem, tiek apzināti citi izglītojamie, kuriem projektā sniegtais atbalsts būtu nepieciešams. Līdz ar to situācijā, ka, ja kādam izglītojamajam no projekta vairs netiek nodrošināts atbalsts (problēma ir atrisināta, tiek mainīta skola vai skola netiks apmeklēta), projektā tiek iesaistīts cits izglītojamais.

Lai izvērtētu sniegtā atbalsta efektivitāti, mācību gada noslēgumā tiks atkārtoti izvērtēti Individuālie atbalsta plāni, analizējot, kas ir izdevies, un kāda veida atbalstu būs nepieciešams sniegt turpmāk.

pumpurs

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmark RGB tumss3

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*