fbpx

Ranka 1Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā rit būvniecības un remonta darbi. Septembra beigās SIA “RUBATE” uzsāka meža tehnikas mācību poligona būvniecību. Lietainais laiks ir ievērojami apgrūtinājis darbu izpildi. Taču 12.oktobrī notikušajā būvsapulcē SIA “RUBATE” pārstāvis apliecināja, ka jaunbūve tiks pabeigta laikā. 
Oktobrī skolas ēkā ir sākušies remontdarbi dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetos. Vienkāršoto telpu atjaunošanu veic SIA “BD&C”. Trīs mēnešu laikā tiks atjaunoti divi mežsaimniecības kabineti, kā arī ķīmijas un fizikas kabineti. Šīs mācību klases tiks arī aprīkotas ar atbilstošu inventāru un iekārtām. Lai netiktu iekavēts mācību process, remontdarbu laikā nodarbības ir pārceltas uz citiem skolas kabinetiem. 

Rankas Valmieras tehnikums 1Turpinās projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006 “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” īstenošana atbilstoši 27.04.2017. noslēgtajiem līgumiem ar SIA “BM-projekts” par Valmieras tehnikuma multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Kopš pavasara rit aktīvs projektēšanas darbs, t.sk., tiek izstrādāta vizualizācija jaunbūvei, tiek plānots telpu un iekārtu izvietojums. Būvprojektu paredzēts izstrādāt līdz 2017.decembrim, lai jau šī gada nogalē izsludinātu iepirkumu būvdarbiem.

bm projektsValmieras tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, īstenojot projektu “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006, 2017.gada 13.janvārī izsludināja iepirkumu ar ID Nr.VIAA 2017/02 ERAF VT "Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem". Šobrīd ir izvērtēti iesniegtie piedāvājumi un norit līguma slēgšanas process ar iepirkuma 1.daļas uzvarētāju SIA “BM-projekts”. Līgums paredzēs, ka turpmāko 7 mēnešu laikā tiks izstrādāts būvprojekts Valmieras tehnikuma multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas jaunbūvei un tai piegulošās teritorijas labiekārtojumam.

 

2015 02 17 PR ESfondi 3Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valmieras tehnikums 2016. gada 22.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju. Projekta “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” mērķis ir Valmieras tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

ValmierasTehhnikums2016.gada izskaņā Valmieras tehnikums ir uzsācis apjomīga projekta īstenošanu, turpinot izglītības iestādes modernizāciju. Turpmāko gadu laikā, sekojot tautsaimniecības attīstības tendencēm, plānots attīstīt kopumā četras izglītības programmas projekta "Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros".

Kopumā investējot vairāk nekā 1,7 miljonus eiro, plānots attīstīt Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā īstenotās izglītības programmas kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošanas, kā arī mežsaimniecības jomā. Tādējādi iecerēts vecināt profesionālās izglītības pieejamību un pievilcību arī šajā Vidzemes daļā. Savukārt Valmierā tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu klāsts, piedāvājot pēc pamatskolas apgūt vēl divas profesijas – tekstiliju ražošanas speciālists un mašīnbūves tehniķis. Šī mērķa sasniegšanai tiks papildināta Valmieras tehnikuma materiāli tehniskā bāze un arī paplašinātas tehnikuma telpas, būvējot jaunu multifunkcionālu metālapstrādes laboratoriju.

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmark RGB tumss3

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*