2 logotipu ansamblis

 

 

 

 

 

 

 VALMIERAS TEHNIKUMS

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

 KVALIFIKĀCIJA

 MĀCĪBU ILGUMS

 MĀCĪBU SĀKUMS

 IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Ķīmiskā rūpniecība

ķīmiskās produkcijas ražošanas operators

1 gads (10 mēneši)

20.02.2017.

12 klases

Ēdināšanas pakalpojumi

konditors

1 gads (10 mēneši)

20.02.2017.

9  vai 12 klases

Ēdināšanas pakalpojumi

pavārs

1 gads (10 mēneši)

20.02.2017.

9 vai 12 klases

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums Tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto arodizglītības vai vidējās izglītības programmu (sagatavota veidlapa),
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (sagatavota veidlapa),
 • dokumenta par iegūto izglītību kopija, uzrādot oriģinālu,
 • sekmju izziņas kopija, uzrādot oriģinālu,
 • medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027u),
 • pases vai identifikācijas kartes kopija, uzrādot oriģinālu,
 • 5 fotogrāfijas (3x4 cm).

 

Dokumentus mācībām pieņem līdz 2017.gada 13.februārim Vadu ielā 3, Valmierā darba dienās no 9.00 līdz 15.00.

Tālrunis uzziņām par izglītības programmām Valmierā: 64232155; 64232046; mob.26484881
e-pasts uzziņām: liga.smite@valmierastehnikums.lv

 


UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

 

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 14 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks apmaksāta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, ja to paredz MK noteikumi,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 


 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001


 

 

Augusts 2017
P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

kadel izveleties profesionaalo izgliitiibu 1

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
Mašīnbūves tehniķis
Galdnieks vai galdnieka palīgs
Grāmatvedis
CNC metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Meža mašīnu operators
Konditors
Motorzāģa operators
Būvizstrādājumu galdnieks
Tekstiliju ražošanas speciālists
Loģistikas darbinieks
Mehatronisku sistēmu tehniķis
Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators
Pavārs vai pavāra palīgs

 

 

 

 

 

"JAUNIEŠU GARANTIJA"

Augusts 2017
P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Mūsu draugi

valmieras logo Valmieras stikla šķiedra logologo food unionPicture3      Attēls1ValproLogo transparent

Noderīgi

Izm logologo visc VIAA logo1harta  fondi 

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*