fbpx

 

Šobrīd pakalpojums pieejams arī ESF finansētā pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros ar 90% vai 100% atlaidi!!!  Vairāk informācijas ŠEIT


Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22. februāra noteikumiem Nr. 146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci", tiem strādājošajiem, kuriem ir praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta ir iespēja iegūt valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un to apliecinošu dokumentu. Attiecībā uz iepriekšējo izglītību nav noteiktas nekādas prasības.

PIKC „Valmieras tehnikums” ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēdzis deleģējuma līgumus, kas dod tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās:

Līguma Nr. Kvalifikācija Profesijas standarts
     
3-15/8 Loģistikas darbinieks http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0425.pdf
3-15/9 Mehatronisku sistēmu tehniķis http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0300.pdf
3-15/10 Pārtikas produktu ražošanas tehniķis https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-027.pdf
3-15/11 Grāmatvedis https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-021.pdf
 3-15/91 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-028.pdf
 3-15/92 Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-124.pdf
3-15/93 Pavāra palīgs https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-024.pdf
3-15/94 Konditora palīgs https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-026.pdf
3-15/95 Gaļas produktu izgatavotājs https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0487.pdf

 

Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:

  • pretendents iesniedz Valmieras tehnikumā iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai;
  • iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumiem Nr. 149 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojuma cenrādi”, pamatojoties uz tehnikuma izrakstīto rēķinu un veicot pārskaitījumu uz tehnikuma kases kontu.
  • tehnikums nodrošina pretendentam divas bezmaksas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem administratīviem jautājumiem;
  • nepieciešamības gadījumā pretendentam ir iespēja saņemt papildus maksas konsultācijas par teorētiskajiem jautājumiem;
  • tehnikums organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot pretendentam iespēju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtot attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, kas tiek organizēts tuvākajā laikā eksāmenu ietvaros vai divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
  • pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība,
  • pretendents var apstrīdēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu, iesniedzot izglītības iestādes vadītājam iesniegumu mēneša laikā no eksaminācijas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izglītības iestādes vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Papildus informācija: www.ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba  

Kontaktpersona: izglītības metodiķe Mairita Šperliņa- Priedīte mob. 20272172,  mairita@valmierastehnikums.lv

 

 

Jūlijs 2020
P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jūlijs 2020
P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmark RGB tumss3

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*