fbpx

KonventsŠajā reizē Valmieras tehnikuma konventa pārstāvji tikās, lai ievēlētu jaunu konventa sastāvu, tā priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kā arī, lai apstiprinātu atjaunoto konventa nolikumu. Skolas direktore Vineta Melngārša iepazīstināja arī ar uzņemšanas rezultātiem, skolas aktualitātēm, projektu virzību kā arī iezīmēja tehnikuma nākotnes plānus. 

Kopš konventa dibināšanas ir mainījies tā dalībnieku skaits, jo Valmieras tehnikumā konventā vairs nebūs pārstāvji no Rankas teritoriālās struktūrvienībās, Gulbenes pašvaldības un Gulbenes novada uzņēmējiem.

Valmieras tehnikums2015./2016.mācību gadu Rankas Profesionālā vidusskola uzsāka ne kā autonoma izglītības iestāde, bet gan apvienota ar Valmieras tehnikumu, jo, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumu Nr.113 “Par Rankas Profesionālās vidusskolas likvidāciju”, 2015.gada 1.septembrī Rankas Profesionālā vidusskola tika likvidēta, pievienojot Valmieras tehnikumam. Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015.gada 8.septembra lēmumam Nr.2-26/386 “Par izglītības iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra un grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā” Rankas Profesionālā vidusskola tika svītrota no Izglītības iestāžu reģistra un Valmieras tehnikumam tika noteikta papildu izglītības programmu īstenošanas vieta “Rankas AVS”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads.

DSC 0856 Copy edited28.oktobrī Valmieras tehnikumā norisinājās Konventa sanāksme, kurā iepazīstoties ar jauno Valmieras tehnikuma direktori Vinetu Melngāršu, tika apspriests izglītības iestādes turpmākās attīstītības virziens.

Šī bija pirmā Valmieras tehnikuma Konventa sanāksme jaunajā mācību gadā. Tajā notika atskatīšanās uz audzēkņu uzņemšanas rezultātiem pa specialitātēm Valmierā un Rankā. Tikšanās laikā tika analizēta arī statistika par izglītojamo nodarbinātību pēc izglītības iestādes absolvēšanas, ārvalstu prakšu īstenošanu un apspriesti citi jautājumi. Konventa dalībnieki tika iepazīstināti ar plānoto investīciju piesaisti izglītības programmu modernizēšanai projekta “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros.

Sanāksmes otrajā daļā Konventa locekļi diskutēja par Valmieras tehnikuma turpmākās attīstības virzienu. Tika pieņemts lēmums Valmieras tehnikumam uzsākt darbu pie Attīstības un investīciju stratēģijas izveides 2017.-2020.gadam. Nākamā Konventa sanāksme plānota 2016.gada 13.decembrī.

DSC 0190 Medium15.aprīlī notika jau trešā Valmieras tehnikuma konventa sanāksme, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar koriģēto Valmieras tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam.

Sanāksmes laikā liels uzsvars tika likts tieši uz tehnikuma karjeras pasākumiem tēlā veidošanā un jauno audzēkņu piesaistē. Tiks izvērtēti iepriekš veiktie pasākumi un to efektivitāte, kā arī izskanēji jauni priekšlikumi.

Sanāksme piedalījās lielākā daļa no konventa dalībniekiem: Jānis Baiks, Ēriks Spuriņš, Doloresa Volkopa, Uldis Misiņš, Juris Sleņģis, Aivars Flemings, kā arī šajā sanāksmē piedalījās pieaicinātie eksperti un skolas pārstāvji.

20160303 113309 Medium3.martā notika Valmieras tehnikuma konventa ārkārtas sanāksme, kurā prioritāti izskatāmie jautājumi bija par “Valmieras tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam” labojumiem kā arī par metālapstrādes nozares un programmu attīstību Valmieras tehnikumā.

Sanāksmes laikā tika noskaidrota kopēja konventa nostāja par metālapstrādes izglītības programmu attīstīšanu, kā arī tika noteikti darāmie darbi līdz nākamajai sanāksmei.

Nākamā Valmieras tehnikuma konventa sanāksme notiks 7.aprīlī, kurā galvenie apskatāmie temati būs iepriekš noteikto darbu progress, kā arī plānotie karjeras pasākumi Valmieras tehnikumā, kas tiks veikti, lai piesaistītu jaunus audzēkņus.

Valmieras tehnikuma konvents 19.janvārī notika Valmieras tehnikuma konventa dibināšanas sanāksme, kurā tika ievēlēts tā priekšsēdētājs, vietnieks un noteikti konventa  darbības virzieni. Par konventa priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Baiku. Arī par konventa  priekšsēdētāja vietnieci balsojums bija vienbalsīgs. Šajā amatā ievēlēja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas projektu vadītāju Ilzi  Zuimaču.

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmark RGB tumss3

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*