Izglītības programmas:


 Profesionālā tālākizglītība

 

 Profesionālā pilnveide

 

Neformālā (interešu) izglītība

 

 Ārpusformālās izglītības atzīšana


Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22. februāra noteikumiem Nr. 146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci", tiem strādājošajiem, kuriem ir praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta ir iespēja iegūt valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un to apliecinošu dokumentu. Attiecībā uz iepriekšējo izglītību nav noteiktas nekādas prasības.

PIKC „Valmieras tehnikums” ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēdzis deleģējuma līgumus, kas dod tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās:

Līguma Nr. Kvalifikācija Profesijas standarts
     
3-24/45 Ēdināšanas pakalpojumu speciālists  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0004.pdf
3-24/46 Restorānu pakalpojumu speciālists  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0013.pdf
3-24/47 Loģistikas darbinieks  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0425.pdf
3-24/48 Mehatronisku sistēmu tehniķis  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0300.pdf
3-24/59 Mazumtirdzniecības komercdarbinieks  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/prof_kval_pamatprasibas/PKP0018.pdf
3-24/60 Konditors  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0002.pdf
3-24/134 Viesmīlības pakalpojumu speciālists  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0115.pdf
3-24/136 Pavārs  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0003.pdf
3-24/137 Pavāra palīgs  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0033.pdf
3-24/133 Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0212.pdf
3-24/135 Grāmatvedis  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0022.pdf
3-24/138 Būvizstrādājumu galdnieks  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0107.pdf
3-24/139 Galdnieks  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0006.pdf
3-24/140 Galdnieka palīgs  http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0059.pdf

 

Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:

  • pretendents iesniedz Valmieras tehnikumā iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai;
  • iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumiem Nr. 149 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojuma cenrādi”, pamatojoties uz tehnikuma izrakstīto rēķinu un veicot pārskaitījumu uz tehnikuma kases kontu.
  • tehnikums nodrošina pretendentam divas bezmaksas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu un citiem administratīviem jautājumiem;
  • nepieciešamības gadījumā pretendentam ir iespēja saņemt papildus maksas konsultācijas par teorētiskajiem jautājumiem;
  • tehnikums organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot pretendentam iespēju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtot attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, kas tiek organizēts tuvākajā laikā eksāmenu ietvaros vai divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
  • pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība,
  • pretendents var apstrīdēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu, iesniedzot izglītības iestādes vadītājam iesniegumu mēneša laikā no eksaminācijas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izglītības iestādes vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Papildus informācija: www.ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba  

Kontaktpersona: izglītības metodiķe Mairita Šperliņa- Priedīte mob. 20272172,  mairita@valmierastehnikums.lv

 

 

Augusts 2017
P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Augusts 2017
P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Mūsu draugi

valmieras logo Valmieras stikla šķiedra logologo food unionPicture3      Attēls1ValproLogo transparent

Noderīgi

Izm logologo visc VIAA logo1harta  fondi 

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*