fbpx
 
  mašīnbūve 1 Medium   grāmatvedis un komercdarbinieks 2 Medium  
 

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);

lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MIG)

 

Grāmatvedis 

(Programma "Jauniešu garantija")

 
         
  mehatronika 1 Medium   mehatronika 2 Medium  
  Programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators
 

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

(Programma "Jauniešu garantija")

 
         
  PPR tehniķis 5 Medium      
 

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

(Programma "Jauniešu garantija")

     

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • iesniegums tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto arodizglītības programmu (sagatavota veidlapa),
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (sagatavota veidlapa),
 • dokumenta par iegūto izglītību kopija, uzrādot oriģinālu,
 • sekmju izziņas kopija, uzrādot oriģinālu,
 • medicīnas izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027u),
 • 6 fotogrāfijas (3x4 cm). 

Dokumentus mācībām Valmierā pieņem Vadu ielā 3, Valmierā, darba dienās no 9.00 līdz 15.00, 1.kārta - no 2019.gada 10.jūnija līdz 2019.gada 19.jūlijam. 2.kārta - no 2019.gada 22.jūlija līdz 2019.gada 15.augustam.

Tālrunis uzziņām par izglītības programmām: 64232046; mob. 26484881; e-pasts uzziņām: liga.smite@valmierastehnikums.lv
 

Programmas "Jauniešu garantija" nosacījumi un priekšrocības

VALMIERAS TEHNIKUMS nestrādājošiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī.


IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

 • Grāmatvedība grāmatvedis – Mācību ilgums 1,5 gads (14 mēneši). Iepriekšējā izglītība 12 klases.
 • Metālapstrāde programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs – Mācību ilgums 1,5 gads (14 mēneši). Iepriekšējā izglītība 12 klases.
 • Pārtikas produktu tehnoloģija pārtikas produktu ražošanas tehniķis – Mācību ilgums 1,5 gads (14 mēneši). Iepriekšējā izglītība 12 klases.

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

Vai Jauniešu garantija der man? Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi ieguvis vismaz vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments, taču var būt iegūta arī augstākā izglītība;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas.

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS

Kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā? Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 14 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks apmaksāta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, ja to paredz MK noteikumi,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

2 logotipu ansamblis

Aprīlis 2020
P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
UGUNSDROŠĪBA 20 stundas
UGUNSDROŠĪBA 160 stundas

 

 

 

 

 

"JAUNIEŠU GARANTIJA"

Aprīlis 2020
P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmark RGB tumss3

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*