RVT

Šādu atziņu pauda starptautiskās konferences “Baltijas Māceklības alianse inovatīvai profesionālajai izglītībai” dalībnieki – partneri no Lietuvas, Igaunijas, Eiropas Komisijas, Starptautiskās darba organizācijas, darba devēji un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi.

Erasmus+ projekts darba vidē balstītu mācību attīstībai aizsākās 2015.gadā, kad tika izveidota profesionālās izglītības Baltijas valstu alianse kā ietvars sadarbībai starp trim Baltijas valstīm. Projekta laikā katrā no Baltijas valstīm ir īstenotas nacionāla līmeņa aktivitātes, notikusi pieredzes apmaiņa, kā veicamas reformas profesionālās izglītības jomā. Projektu noslēdzošā starptautiskā konference 25.janvārī ļāva izdarīt būtiskus secinājumus par paveikto.

IZM valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, atklājot konferenci, uzsvēra: “Esam šeit pulcējušies mūsu jauniešu dēļ, lai parādītu viņiem profesionālās izglītības iespējas, veidotu prasmi izvēlēties mērķi un radītu pārliecību, ka sekmīga profesionālā karjera un darba dzīve iespējama tepat Latvijā. Darba vidē balstītas mācības Eiropas Savienībā tiek atzītas par vienu no labākajiem profesijas apguves veidiem. Un mēs, apzinoties šī mācību modeļa perspektīvas, esam veiksmīgi uzsākuši tā īstenošanu.”

DSC 0053 Medium editedValmieras tehnikuma darbinieki piedalījās AMI sporta kluba Vidzemes reģiona mācību iestāžu darbinieku spartakiādes sacensībās, kurās ieguva godalgoto otro vietu. Kopumā komandām bija jāpiedalās 9 disciplīnās – 5 komandu konkurencē un 4 individuāli.

Valmieras tehnikuma darbinieku komandā startēja no kreisās: Līga Ķezbere, Sanita Lāne, Kaspars Rudiņš, Sabīne Šmite, Iveta Vergina.

DSC 0065 MediumValmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša parakstījusi sadarbības līgumu ar Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu. Abas puses atzīst, ka šis ir nozīmīgs solis izglītības uzlabošanai reģionā un paredz ilgtermiņa ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Šis līgums paredz sadarbību izglītības, zinātnes, konkurētspējas un kvalifikācijas pilnveidošanas jomā, kā arī jaunu mācību un mūžizglītības programmu attīstībā.

Kā atzīst Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša: “Šāda sadarbība būs nozīmīga gan tehnikumam, gan reģionam kopumā. Ir dažādas formas un iespējas, kā mums sadarboties ar Vidzemes Augstskolu, kā arī ir daudz ideju kā šo savstarpējo sadarbību attīstīt nākotnē. Ieguvēji no tā būs gan topošie audzēkņi, gan arī potenciālie darba devēji, kas nodarbinās izglītības iestāžu beidzējus. Ilgtermiņā ir mērķis veidot kopīgu sistēmu, kas paredz veiksmīgu pēctecību pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas, turpinot izglītību augstskolā.”

Valmieras tehnikuma un Vidzemes Augstskolas izglītojamajiem un mācībspēkiem pavērsies plašākas iespējas gan teorētisko zināšanu ieguvē, gan praktisko iemaņu pilnveidošanā, izmantojot abu iestāžu materiāltehnisko bāzi. Parakstītais sadarbības līgums paredz kopīgu attīstību ne tikai izglītības un zinātnes jomā, bet arī jaunu un inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē.

DSC 0034 MediumŠodien pie mums notika seminārs un radošās darbnīcas Valmieras izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā un metodisko apvienību vadītājiem.

Kopumā pasākumā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki. Radošo darbnīcu laikā tiem bija iespēja gatavot sāļās uzkodas, saldās uzkodas, aperitīvu, kā arī izmēģināt galda klāšanas un noformēšanas veidus. 

 

DSC 0025 Medium DSC 0060 Medium DSC 0076 Medium DSC 0089 Medium

DSCN920911.janvārī Rankas teritoriālajā struktūrvienībā ar spraigām cīņām norisinājās novusa turnīrs. Sveicam uzvarētājus! 

Zēnu konkurencē: 1.vieta- Jānis Pujats, 2.vieta- Jānis Nogobods, 3.vieta- Intars Vuškalns. 

Meiteņu konkurencē: 1.vieta- Loreta Kupriša, 2.vieta- Līga krēsliņa, 3.vieta- Līga Nogobode.

Fotogrāfijas ŠEIT.

saldus2017.gada 11.janvārī Saldus tehnikumā notika tūrisma nozares profesionālās pilnveides metodiskais seminārs par modulārās profesionālās izglītības programmas aprobāciju kvalifikācijām „Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, „Viesnīcu pakalpojumu speciālists”, „Viesu uzņemšanas dienesta speciālists” un „Restorānu pakalpojumu speciālists”. Par modulāro programmu aprobācijas labās prakses piemēru un izaicinājumiem pieredzē dalījās arī Valmieras tehnikuma pārstāvji- izglītības metodiķe Mairita Šperliņa- Priedīte un metodiskā darba un izglītības programmu attīstības vadītājs Vasilijs Kasjaņenko. Jānorada, ka 2016./2017. mācību gadā Valmieras tehnikumā ir uzsākta modulāras profesionālās vidējās izglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi” ar kvalifikāciju viesmīlības pakalpojumu speciālists aprobācija. Nākama tikšanās tiek plānota jau aprīļa beigās, kas notiks Valmieras tehnikumā.

Janvāris 2019
P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

RVT

Šādu atziņu pauda starptautiskās konferences “Baltijas Māceklības alianse inovatīvai profesionālajai izglītībai” dalībnieki – partneri no Lietuvas, Igaunijas, Eiropas Komisijas, Starptautiskās darba organizācijas, darba devēji un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi.

Erasmus+ projekts darba vidē balstītu mācību attīstībai aizsākās 2015.gadā, kad tika izveidota profesionālās izglītības Baltijas valstu alianse kā ietvars sadarbībai starp trim Baltijas valstīm. Projekta laikā katrā no Baltijas valstīm ir īstenotas nacionāla līmeņa aktivitātes, notikusi pieredzes apmaiņa, kā veicamas reformas profesionālās izglītības jomā. Projektu noslēdzošā starptautiskā konference 25.janvārī ļāva izdarīt būtiskus secinājumus par paveikto.

IZM valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, atklājot konferenci, uzsvēra: “Esam šeit pulcējušies mūsu jauniešu dēļ, lai parādītu viņiem profesionālās izglītības iespējas, veidotu prasmi izvēlēties mērķi un radītu pārliecību, ka sekmīga profesionālā karjera un darba dzīve iespējama tepat Latvijā. Darba vidē balstītas mācības Eiropas Savienībā tiek atzītas par vienu no labākajiem profesijas apguves veidiem. Un mēs, apzinoties šī mācību modeļa perspektīvas, esam veiksmīgi uzsākuši tā īstenošanu.”

DSC 0053 Medium editedValmieras tehnikuma darbinieki piedalījās AMI sporta kluba Vidzemes reģiona mācību iestāžu darbinieku spartakiādes sacensībās, kurās ieguva godalgoto otro vietu. Kopumā komandām bija jāpiedalās 9 disciplīnās – 5 komandu konkurencē un 4 individuāli.

Valmieras tehnikuma darbinieku komandā startēja no kreisās: Līga Ķezbere, Sanita Lāne, Kaspars Rudiņš, Sabīne Šmite, Iveta Vergina.

DSC 0065 MediumValmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša parakstījusi sadarbības līgumu ar Vidzemes Augstskolas rektoru Gati Krūmiņu. Abas puses atzīst, ka šis ir nozīmīgs solis izglītības uzlabošanai reģionā un paredz ilgtermiņa ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Šis līgums paredz sadarbību izglītības, zinātnes, konkurētspējas un kvalifikācijas pilnveidošanas jomā, kā arī jaunu mācību un mūžizglītības programmu attīstībā.

Kā atzīst Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša: “Šāda sadarbība būs nozīmīga gan tehnikumam, gan reģionam kopumā. Ir dažādas formas un iespējas, kā mums sadarboties ar Vidzemes Augstskolu, kā arī ir daudz ideju kā šo savstarpējo sadarbību attīstīt nākotnē. Ieguvēji no tā būs gan topošie audzēkņi, gan arī potenciālie darba devēji, kas nodarbinās izglītības iestāžu beidzējus. Ilgtermiņā ir mērķis veidot kopīgu sistēmu, kas paredz veiksmīgu pēctecību pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas, turpinot izglītību augstskolā.”

Valmieras tehnikuma un Vidzemes Augstskolas izglītojamajiem un mācībspēkiem pavērsies plašākas iespējas gan teorētisko zināšanu ieguvē, gan praktisko iemaņu pilnveidošanā, izmantojot abu iestāžu materiāltehnisko bāzi. Parakstītais sadarbības līgums paredz kopīgu attīstību ne tikai izglītības un zinātnes jomā, bet arī jaunu un inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē.

DSC 0034 MediumŠodien pie mums notika seminārs un radošās darbnīcas Valmieras izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā un metodisko apvienību vadītājiem.

Kopumā pasākumā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki. Radošo darbnīcu laikā tiem bija iespēja gatavot sāļās uzkodas, saldās uzkodas, aperitīvu, kā arī izmēģināt galda klāšanas un noformēšanas veidus. 

 

DSC 0025 Medium DSC 0060 Medium DSC 0076 Medium DSC 0089 Medium

DSCN920911.janvārī Rankas teritoriālajā struktūrvienībā ar spraigām cīņām norisinājās novusa turnīrs. Sveicam uzvarētājus! 

Zēnu konkurencē: 1.vieta- Jānis Pujats, 2.vieta- Jānis Nogobods, 3.vieta- Intars Vuškalns. 

Meiteņu konkurencē: 1.vieta- Loreta Kupriša, 2.vieta- Līga krēsliņa, 3.vieta- Līga Nogobode.

Fotogrāfijas ŠEIT.

saldus2017.gada 11.janvārī Saldus tehnikumā notika tūrisma nozares profesionālās pilnveides metodiskais seminārs par modulārās profesionālās izglītības programmas aprobāciju kvalifikācijām „Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, „Viesnīcu pakalpojumu speciālists”, „Viesu uzņemšanas dienesta speciālists” un „Restorānu pakalpojumu speciālists”. Par modulāro programmu aprobācijas labās prakses piemēru un izaicinājumiem pieredzē dalījās arī Valmieras tehnikuma pārstāvji- izglītības metodiķe Mairita Šperliņa- Priedīte un metodiskā darba un izglītības programmu attīstības vadītājs Vasilijs Kasjaņenko. Jānorada, ka 2016./2017. mācību gadā Valmieras tehnikumā ir uzsākta modulāras profesionālās vidējās izglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi” ar kvalifikāciju viesmīlības pakalpojumu speciālists aprobācija. Nākama tikšanās tiek plānota jau aprīļa beigās, kas notiks Valmieras tehnikumā.

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
Būvizstrādājumu galdnieks
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Meža mašīnu operators
Tekstiliju ražošanas speciālists
Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Mehatronisku sistēmu tehniķis
Konditors
Motorzāģa operators
Pavārs vai pavāra palīgs
Ķīmiskās produkcijas ražošanas operators
Loģistikas darbinieks
CNC metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Galdnieks vai galdnieka palīgs
Grāmatvedis
Mašīnbūves tehniķis
Viesmīlības pakalpojumu speciālists

 

 

 

 

 

"JAUNIEŠU GARANTIJA"

Janvāris 2019
P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Mūsu draugi

valmieras logoVG logo color verticallogo food unionLVRAsieraklubspavaru klubsAttēls1ValproLogo transparentViA PNGValmieras attīstības aģentūraValmiera wordmar

Noderīgi

Izm logologo viscVIAA logo1hartafondi

Adrese:
Vadu iela 3, Valmiera, LV 4201

Tel.: +371 64232155
Fakss.: +371 64232156Uzdodiet savu jautājumu:

Vārds:*
E-pasts:*
Jautājums:*